Idyllienhoppet

VÅR MISSION: SÄLJA BRA SAKER OCH GÖRA BRA SAKER

Du har väl inte missat Idyllienhoppets E-bok? Självklart går allt överskott till Idyllienhoppet. Ladda ner den här!
Idyllien är ett verktyg för Idyllienhoppet, men också en plattform för olika samarbeten där företag och privatpersoner tillsammans skapar värden. Sedan Idyllienhoppet grundades år 2017 har vi tillsammans samlat ihop över 450.000 kronor. Dessa medel används till projekt kring familjer med svårt sjuka barn, med målet att förbättra tillvaron under längre sjukhusvistelser. För att veta att vi gör rätt saker på sjukhusen har vi ett nära samarbete med Sveriges Lekterapeuter. De finns på plats nära barnen och deras familjer och ser därför vilka insatser som gör skillnad för flest.

“Vi använder vårt överskott till att göra bra saker” Idyllien drivs som ett AB, men utan eget vinstuttag – Idyllienhoppet består av ett öronmärkt klientmedelskonto helt låst för projekten och belastas inte med några som helst administrativa kostnader. En donation på 10 kr till kontot betyder att 10 kr används oavkortat i projekten. Verksamheternas ekonomi överses självklart av extern redovisningsfirma och auktoriserad revisor. 

Vår yngsta dotter Leia gick bort i cancer efter flera års kamp mot sjukdomen och vi har genom dessa erfarenheter lärt oss att det är en hel familj drabbas, inte bara den som blir sjuk. Vi vet också hur det är att leva i en "sjukhusbubbla" under längre tider medan livet rullar på som vanligt där utanför och vilka påfrestningar detta innebär för en hel familj.

Nu finns inte Leia hos oss längre, men Idyllien gjorde en stor skillnad för vår familj som en kreativ plattform vi kunde samlas kring när det var som svårast. Därför har vi bestämt oss för att Idyllien ska användas som ett verktyg för att samla in pengar till olika projekt med målet att göra sjukhusvistelsen lite bättre för familjer med svårt sjuka barn.

Våra Wallisar på barnsjukhusen
Lekterapeuterna får våra brickor till sjukhusen
idyllienhoppet
Elise Kylberg designar våra Wallies
Idyllienhoppet
Leia & Catrin